Hivatali ügyintézés – Maglód

  Nyitvatartás: 

Hétfő:  8.00 – 16.30

Kedd:  8.00 – 16.30

Szerda: 8.00 – 18.00 

Csütörtök:  8.00 – 16.30

Péntek: 8.00 – 12.30

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 – 16.00

Kedd:  NINCS

Szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 17.30

Csütörtök: NINCS

Péntek: 8.00 – 12.00

Az Ügyfélszolgálati Iroda minden nap fogadja az ügyfeleket.

Hétfő, Kedd, Csütörtök: 8.00 – 16.00

Szerda: 8.00 – 17.30

Péntek: 8.00 – 12.00

Anyakönyvi, építéshatósági és lakcím bejelentési ügyek intézése csak ügyfélfogadási időben, az ügyintézőknél lehetséges. Halott anyakönyvezése nyitvatartási időben bármikor!

A Polgármesteri Hivatal telefonszámai, e-mail címei

2234 Maglód, Fő u. 12.

Telefonszám: 06-29-325-111, fax: 06-29-326-219/06-29-326-218

 

Név

Telefon-szám

E-mail cím

Iroda   száma

Tabányi Pál polgármester

526-098

maglodpmh@monornet.hu

Emelet 13

Kérges László   alpolgármester

326-216

kerges.laszlo@maglod.hu

Emelet 14

Margruber János jegyző

526-098

margruber.janos@maglod.hu

Emelet 13

Dr. Visnyay Noémi aljegyző

526-091

constans2@freemail.hu

Emelet 12

Titkárság

 

 
Juhász Ferencné titkársági főelőadó

526-098

juhasz.ferencne@maglod.hu

Emelt 13

Fax

326-219

Önkormányzati Iroda

526-090

 

Emelet: 11

Kákonyiné Zima Márta   polgármesteri referens(képviselő-testületi   ülések, kisebbségi önkormányzatok, határozatok, rendeletek) kakonyine.zima.marta@maglod.hu
 
Klimné Sütő Mária önkormányzati   előadó (személyzeti ügyek, önk.-i   hatósági ügyek)

525-061

maglodpmh@monornet.hu

Emelet 15

Adó- és Pénzügyi Iroda

Földszint 2

Bartos Gergely irodavezető

526-096

bartosgergely.penzugy@postafiok.hu
Varga Hajnalka (pénzügyek)

526-096

Szilágyi Szilvia (pénzügyek, utalás, számlakezelés)

526-096

szilagyipenzugy@gmail.com
Rácz Daniella (pénzügyek)

526-096

raczdaniella.penzugy@postafiok.hu
Mészáros Lászlóné (pénztár, pénzügyek)

525-061

meszaros.laszlone@maglod.hu

Emelet 15

Adócsoport

Földszint 4

Nagyné Horváth Erzsébet   adócsoport vezető (talajterhelési díj,   méltányossági ügyek, adó és értékbizonyítvány)

325-144

nagyne.horvath.erzsebet@maglod.hu
Kovács Katalin (gépjárműadó, adók módjára behajtandó köztartozás)

526-092, 525-062

kovacs.katalin@maglod.hu
Márton Gáborné (iparűzési adó, adóigazolások, adók módjára   behajtandó köztartozás – szemétdíj hátralék, közigazgatási bírság)

526-092, 525-062

marton.gaborne@maglod.hu
Matyó Lajos (telekadó, kommunális adó, adók módjára behajtandó   köztartozás)

325-144, 525-062

matyolajos.onkormanyzat@gmail.com

 

Név

Telefon-szám

E-mail cím

Iroda   száma

Potocska Györgyné igazgatási főelőadó (anyakönyvezető, gyámügyek,   szoc.pol-hoz jegyzői igazolás kiadása)

526-093

potocska.gyorgyne@maglod.hu

Emelet 16

Papp Márta (hagyatéki ügyek, iktatás)

526-094

papp.marta@maglod.hu

Emelet 17

Vecsési Járás Gyámhivatal Telephelye

525-063

Földszint 3

Hebeny Hedvig – Molnár   Eszter (szülői ház elhagyásának   engedélyezése, nevelésbevétel, végleges külföldre távozás engedélyezése,   örökbefogadás alkalmasság megállapítása, gondnokság, gyámság, kiskorúak   vagyoni ügyei, gyermektartásdíj megelőlegezés, családi jogállás rendezés,   kapcsolattartás, otthonteremtési támogatás, utógondozási ellátás, családba   fogadás, védelembevétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, kiskorúak   házasságkötésének engedélyezése, iskoláztatási támogatás szüneteltetése és   természetbeni folyósítása)
Igazgatási Iroda

526-097

 

Földszint 1

Szabó Tímea igazgatási főelőadó (átmeneti segély,   közgyógyellátás, méltányossági, aktív korúak ellátása (rendszeres szoc.   segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás), szociális-otthoni   elhelyezés, szociális étkeztetés, házi gondozás, lakásfenntartási támogatás,   temetési segély ügyek, adósságcsökkentési támogatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)) slezakne.szabo.timea@maglod.hu
Takács Tünde (szociális ügyek)

526-097

Földszint 1

Dr. Nagy Erika hatósági igazgatási irodavezető (működési   engedélyek, birtokvita, állattartási ügyek)

525-060

nagy.erika@maglod.hu

Emelet 18

Építésügyi Iroda

326-217

 

Emelet 20

Murányi Attila irodavezető muranyi.attila@maglod.hu

Emelet 21

Szentirmai Zoltán (építésügyek) szentirmai.zoltan@maglod.hu
Altdorfer Csaba (építésügyek) altdorfer.csaba@maglod.hu
Horinka Mária (adminisztráció) horinkamaria@gmail.com

 

Név

Telefon-szám

E-mail cím

Iroda   száma

Műszaki és Beruházási Iroda

526-095

maglodmuszak@gmail.com 

Emelet 19

Nyitrai Miklós – Méhész   Szilvia (beruházás, közmű, utak,   útfelbontás, vízügy, behajtási engedélyek, közterület, honlap szerkesztés)

 

 

 

 

Ügyfélszolgálati Iroda

525-062

Földszint 5

Lengyel Judit (lakcím bejelentés, közgyógyellátás, egészségügyi   szolgáltatásra való jogosultság, ápolási díj, időskorúak járadéka) Ügyintézés: csak szerdán és pénteken, ügyfélfogadási   időben
Takács Tünde (szociális ügyek)
Kovács Katalin (gépjárműadó, adók módjára behajtandó köztartozás)
Márton Gáborné (iparűzési adó, adóigazolások, adók módjára   behajtandó köztartozás – szemétdíj hátralék, közigazgatási bírság)
Matyó Lajos (telekadó, kommunális adó, adók módjára behajtandó   köztartozás)
Fax

326-218