Maglódi óvodák

 

aovoda_02

Napsugár Óvoda

2234 Maglód, József Attila krt. 29.

Telefon, fax: +36 29 325 193

Óvodavezető: Szathmáryné Papp Mária

www.napovoda.hu

BEMUTATKOZÁS

Az óvoda Maglód Város Maglód-nyaraló területi részén található. A települési Önkormányzat fenntartásában működő óvoda 3 éves kortól legfeljebb 8 éves korig biztosítja a gyermekek ellátását.

A 2006-ban teljesen felújított óvoda 9 csoporttal üzemel, 260 gyermek befogadására alkalmas. Berendezése esztétikus és igényes. Kellemes, harmonikus színek uralják.

Játékkészlete, a személyiségfejlesztéshez szükséges szakmai eszköztára minden évben bővül. Tágas tornaszobában könnyen mozgatható, balesetet nem okozó tornaszerek alkalmazásával sokirányú mozgásfejlesztés valósul meg. 2009-ben az óvoda udvari játékparkja EU szabvány szerint készült, többfunkciós játéktevékenységet kínáló kültéri játékok telepítésével került kialakításra.

A nyári nagy melegben kedvelt hely a kisgyermekek számára a játszóudvaron kialakított medence.

A kisgyermekeknek változatos tevékenységek gyakorlására van lehetősége az óvodai élet minden szakaszában. A tudatos nevelőmunka eredményeként a gyermeki játék, a művészeti tevékenységek – mese, vers, ének, zene, tánc, ábrázolás változatossága, a mindennapi életükkel kapcsolatos munka jellegű tevékenységek a gyermeki személyiség fejlesztésének hathatós szinterei. Az öt és hatévesek korcsoportjában a nevelés eszközeként a számítógép használatára is lehetőség nyílik.

Az óvoda 2006. évben elnyerte a Zöld Óvoda címet, melyet a környezeti nevelés eredményességéért sikerült 2009-ben megújítania.

Hisszük, hogy a természet kímélésére, szeretetére nevelést, a környezetvédő, természetszerető ember személyének alakítását már óvodás korban meg kell kezdeni. Az óvoda egyik ékessége a bejárat közelében elhelyezett hatalmas akvárium, ahol a gyermekek minden nap megfigyelhetik a halakat, ezzel is közelebb hozva hozzájuk a természetet. A sok séta és kirándulás szintén a környezet megismerését és megszerettetését szolgálja.

A nevelő közösség pozitív munkakapcsolat kialakítására törekszik a szülőkkel, tág teret biztosít számukra az óvodai élet megismerésére: nyílt hét, ünnepeken való részvétel, közös kirándulások.

Bízom abban, hogy honlapunk elegendő információval szolgál Önöknek óvodai életünkről, mindennapjainkról.

Menürendszerünk segít az eligazodásban.

Döntsön akár mellettünk, akár egy másik óvoda mellett, kívánom, hogy gyermeke a számára legideálisabb környezetben, szeretettel körülvéve, boldogan töltse óvodás éveit.

 

Hétszínvirág művészeti óvoda

2234 Maglód, Rákóczi u 1-3

Telefon, fax: +36 29 326 125, + 36 29 325 189/21

Óvodavezető: Szabó Istvánné

www.maglodovoda.hu

BEMUTATKOZÁS

2002-ben új helyi nevelési programot vezettünk be felmenőrendszerben. Programunk Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című program adaptációja. Óvodapedagógusaink a programhoz kapcsolódó továbbképzések, tanfolyamok állandó résztvevői.

Helyi nevelési programunk mottója:

“Tisztellek Ttéged, fontos vagy nekem, csak Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre.”

A program alappillére kettős – az érzelmekre építés a gyermek esztétikai tevékenységét, alkotó készségének fejlesztését hangsúlyozza.

Nevelésfilozófiánk

Hisszük, hogy a szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelem gazdag, gyermekközpontú óvoda segíti a gyermek harmonikus személyiségfejlődését. Különösen abban az esetben, ha a vele foglalkozó pedagógus nevelésében- mindezen érték úgy jelenik meg, hogy gyermeki tartást, önállóságot, s ebből az önállóságból fakadó egészséges öntudatot, kibontakozási és megvalósítási lehetőséget ad a gyermeknek.

Nevelési programunk önálló, folyamatos és rugalmas napirendi struktúrát igényel. Fontosnak, tartjuk, hogy minden gyermek ismerje és tudja meg testi, lelki, szellemi értékeit, de azt is érzékelje, hogy melyek a hiányosságai. Ezt fogja fel természetesen minden lelki feszültség nélkül.

Nevelési koncepciónk

 • a művészetek eszközeivel hatni e gyermekekre,
 • a játék- tanulás-munka mint a nevelés eszköze, egységes tevékenység rendszerben valósul meg,
 • a játékosság hangsúlyos és integratív irányítási stílussal valósul meg,
 • az óvónői magatartás együttműködésre, fejlesztésre, felismerésre ösztönöz,
 • a gyermekek kapcsolataiban érvényesülnek a bátorító nevelés elvei,
 • a jó nevelés alapja a feltétel nélküli szeretet, korlátokkal együtt,
 • a gyermekek közérzetét, viselkedéskultúráját fejleszti a felnőttek példája,
 • élmények és egyéni tapasztalatok nyújtása, felszínre hozása, ez alapján differenciált fejlesztés.

Programunk célja

 • a program szellemiségét tükröző környezet megteremtése,
 • a gyermekek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása,
 • sokoldalú képességfejlesztés segítségével a személyiség fejlődésének biztosítása, elősegítése,
 • tehetségfejlesztés.

Feltételezzük, hogy minden gyermek vonzódik az élményekhez, alkotó tevékenységekben. Ha mindezt megkapja, kialakul óvodásainkban:

 • az önállóvá válás vágya
 • a kíváncsiság
 • az önkifejezés igénye
 • a felfedezés vágya
 • az alkotás vágya
 • a tudásvágy
 • a megvalósítás vágya.

Tud nevetni, felfedezni, csodálkozni.

Játéktevékenység bemutatása

Óvodánk mind a hat csoportjában a szabad játékhoz minden feltétel adott. A gyermekeknek a nyugodt játékhoz a teret úgy alakítottuk ki, hogy a szabad mesefeldolgozáshoz, rajzos. Énekes lehetőségekhez, építőjátékhoz és szerepjátékhoz elkülönülő vagy jelzett terek, kuckók, funkciósarkok állnak rendelkezésre, Így egymás zavarása nélkül egyedül, vagy együttműködve, az óvodapedagógus segítségével mikro-csoportos fejlesztési formában tevékenykedhetnek. A gyerekek számára elhelyezett rajzos szimbólumok segítséget nyújtanak az önálló öltözködésben, tisztálkodásban, naposi munkában, tanult versek, mesék, énekek felidézésében.

Mese, vers, dramatikus tevékenység

A mese célja a gyönyörködtetés. Az élmények újbóli átélését segítjük azzal, hogy különböző módszerekkel tíz napig mesélünk egy mesét. A mesélésre zenei szignállal csalogatjuk a gyermekeket, állandó helyen (mesesarok) mesepárnán várják az előadást. A mesére váró várakozás meghitt hangulatát csak fokozza a „mese gyertyagyújtás”, amit a mesélés után fújunk el. A befejezés hangulati lezárását fokozza még egy odaillő zene, ének meghallgatása az óvó néni előadásában. Versek mondogatása tevékenység közben egyénileg történik. Ezt fontosnak tartjuk a szép, hangsúlyos, önálló versmondás érdekében.

Ének, énekes játékok, zenehallgatás

A gyermekeket megismertetjük olyan gyermekjátékokkal, népzenei és komolyzenei művekkel, amelyek mind nemzeti és európai értékeinket közvetítik. A néphagyományok gyermek-közelivé hozása fontos feladatunk. Zenehallgatásunk gazdagítását szolgálják azok a videó- és hangkazetták, amelyeken évszakokhoz, alkalmakhoz társítható komolyzenei, népzenei felvételek készültek óvodások számára.

Zenés mozgásos percek

Heti két alkalommal a zenés, mozgásos perceket, melyek a mozgás szépségének együttes átélését jelentik a gyermekek számára. A zene bensőséges hangulatára színes szalagokkal, kendőkkel, egyéb eszközökkel végzett mozgás fejleszti a gyermekek mozgáskultúráját!

Rajzolás, mintázás, kézimunka

Óvodánkban a rajzolás, kézimunka, mint a művészetek egyik eszköze, sokszínű nevelési terület. Magába foglalja a képalakítást, plasztikai munkát, építést, környezetalakítást és a műalkotásokat, amelyeket Ovi-galériában kiállított műalkotásokkal is szélesítünk.

Mozgás, mozgásos játékok

A tevékenység célja: a gyermekek természetes, harmonikus mozgásának, testi képességének, tájékozódásának fejlesztése. Az óvoda udvarán található eszközök alkalmasak a gyermekek nagy mozgásigényének fejlesztésére. Az irányított mozgásos játékok során futás és támasz gyakorlatokkal ismerkedik a gyermek. Megjelennek a talajtorna elemei, az egyensúlyozó játékok.

A környezet tevékeny megszerettetése

A tevékenység célja: a közvetlen és tágabb környezet felfedezése; mennyiségbe, alaki, nagyságbeli ismeretek szerzése. A gyermekek lehetőség szerint mikro-csoportos formában minden tapasztalatot a maga valóságába szereznek; séták, kisebb kirándulások alkalmával.