Maglódi általános iskolák

 iskola_reklam

Általános és Vermesy Péter Művészeti Iskola

2234 Maglód, Fő u. 1.

Telefon, fax: +36 29 325 102, +36 29 525 400

Igazgató:

maglodis@mail.datanet.hu, http://www.altisk-maglod.sulinet.hu

BEMUTATKOZÁS

Innovációs tevékenységeink eredményeként a pedagógusok sikeresen próbálták ki és alkalmazzák a kompetencia alapú oktatás módszertanát (iskolánk 2005 óta Térségi Oktatási Központ, 2009-től a TÁMOP 3.1.4 pályázati program megvalósítója). Kitűzött céljaink elérése érdekében fakultációkat (angol, informatika, sport) szervezünk, tudásszint alapján csoportbontást alkalmazunk angol, matematika és magyar tantárgyakból. A tanulást digitális táblák, tanulói laptopok és digitális napló is segíti. A tehetséges tanulóink szabadidős tevékenységét elsősorban az alapfokú művészetoktatás keretében szervezzük. Jelenleg három tanszakon (zene, festészet, néptánc) és 12 évfolyamon tanulhatnak gyermekeink. Alapfokú művészeti oktatási programunkat összekapcsoltuk az általános iskolai képzésünk speciális programjaival (zene, tánc és kézműves osztályok indítása). A rászoruló tanulóink tanulási problémáinak, sajátos nevelési igényeinek kezelése illetve az esélyegyenlőség biztosítása érdekében egyéni fejlesztési terveken alapuló integrációs programot valósítunk meg, logopédus, gyógypedagógus és fejlesztő pedagógusok segítségével. A kompetencia alapú oktatási programunk keretében az alábbi szakmai fejlesztéseket valósítjuk meg:

  • Szövegértés, matematika és a szociális életviteli és környezeti kompetencia alapú programcsomag beépítése a helyi tantervbe az 1-6. évfolyamon
  • „Értő olvasás” – moduláris oktatás a szövegértés B modulok felhasználásával 1-6. évfolyamon
  • Integrációs program – „Ahány ember, annyiféle csodálatos világ”
  • Művészetek műveltségterület integrált oktatása 1-4. évfolyamon
  • Sajátos nevelési igényű tanulók mentorálása
  • Szociális életviteli környezeti kompetenciák fejlesztése – módszertani gyűjtemény
  • Felkészítés a sikeres pályaválasztásra
  • Játékos informatikaoktatás

További programjaink:

  • angol nyelvi program bevezetése felmenő rendszerben első évfolyamtól, egy osztályban
  • mindennapos testnevelés bevezetése az első évfolyamtól felmenő rendszerben, egy osztályban